Algemene Voorwaarden Juud-did-it.

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Juud-did-it
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Juud-did-it worden aangepast.

2. Fotoreportages

1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, de fotograaf is vrij zijn/haar artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie in de foto’s gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar zijn/haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
3. Zorg dat het te fotograferen dier klaar staat als de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met schone modellen. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op dieren die nog niet gereed zijn. Indien de fotograaf (naar haar inzicht) toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
4. Binnen 4 werkdagen na uw reportage zullen uw foto’s op een webpagina geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit u kunt kiezen om te bestellen. Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bedoeld om uw bestellingen uit te kiezen, en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.

3. Boekingen

1. Een fotoreportage boeken kan: via het contactformulier op de website, via e-mail of per WhatsApp.
2. Eventuele reiskosten van de fotograaf €0,23 /km zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
3. Offertes zijn volledig vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De fotograaf heeft het recht tot 3 dagen na de ontvangst van zijn/haar aanvaarding het aanbod te herroepen.
4. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
5. Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage en de reiskosten dient voor aanvang van de reportage te worden voldaan. Dit kan vooraf per overschrijving of contant op de dag van de reportage. Is uw reportage niet volledig betaald, dan kunnen wij helaas geen foto’s leveren.
6. Het boeken van een fotoreportage is niet verblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage, is annuleren niet meer mogelijk. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, om welke reden dan ook, brengt Juud-did-it 30% van het overeengekomen bedrag in rekening als vergoeding voor reeds gemaakte kosten.
7. Bij sommige weersomstandingheden kan een fotoshoot die buiten plaats zou vinden niet doorgaan. Mocht het regenen, hagelen, sneeuwen, onweren of stormen dan zal de fotoshoot in overleg verplaatst worden naar een andere datum, de beslissing van de fotografe is hierin doorslaggevend.
8. Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

4. Betalingen & leveringen

1. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.
2. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 10 euro administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 14 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
3. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de levertijd opvragen.
4. Zolang een opdracht nog niet betaald is behoudt de fotograaf zich het recht de resultaten van de betreffende opdracht niet te publiceren of te delen met de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft totdat de betaling is ontvangen door de fotograaf, geen enkel recht de gemaakte beelden te publiceren of gebruiken op welke wijze dan ook.
5. Uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

5. Cadeaubonnen

1. U kunt bij Juud-did-it een cadeaubon kopen. Dit kan een fysieke cadeaubon zijn of een digitale cadeaubon.
2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsduur blijft staan om de originele dag van afgifte.
4. Een cadeaubon is 2 jaar geldig na afgifte door Juud-did-it. Op iedere cadeaubon staat de geldigheidsduur geschreven.
5. U kunt de cadeaubon besteden aan alle producten en diensten van Juud-did-it.
6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
7. Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon. Het is wel mogelijk om meerdere cadeaubonnen te combineren in 1 bestelling.

6. Klachten

1. Klachten over opdrachten en leveringen dienen binnen tien werkdagen na levering aan Juud-did-it te worden gemeld. Juud-did-it heeft het recht om binnen redelijke termijn het afgekeurde werk opnieuw te leveren of te herstellen.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen.

7. Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

1. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
2. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
3. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.

9. Auteursrechten & Publicaties

1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Juud-did-it. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf. U mag aangeschafte digitale foto’s wel op uw persoonlijke social media profiel plaatsen (naamsvermelding is verplicht).
3. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
4. Het is niet toegestaan foto’s te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Juud-did-it. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
5. Als houder van het auteursrecht mag Juud-did-it de gemaakte foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
6. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Juud-did-it wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Juud-did-it. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
7. Ieder gebruik van een foto dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 100,00 euro.
8. Bij iedere vorm van publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden dat de foto door Juud-did-it gemaakt is door vermelding van: “Foto: Juud-did-it” of “Foto:www.juuddidit.nl”.

© Copyright 2004-2024
Algemene voorwaarden onder licentie afkomstig van F.D. Puijman – Hoofddorp
Ook op deze zorgvuldig geschreven Algemene Voorwaarden rust auteursrecht.
Wil je deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk overnemen? Dat kan voor slechts 25,- euro (excl. Btw).
Neem contact op met info@hypofocus.com of info@kynofocus.nl voor je persoonlijke licentie.